Oftast när det ska produceras olika typer av reklam så är tanken att det ska finnas en människa med i något sammanhang som representerar produkten eller användandet av den. Det handlar om att vi som konsumenter ska kunna relatera till den produkt eller tjänst som marknadsförs, och det är inte alltid lätt att värja sig för den här typen av annonsering, speciellt när det osar av sexistiska anspelningar. Den typen av annonsering kommer alltid att väcka känslor, och det är allt som oftast som dessa känslor idag är negativa – ändå så fortsätter de att produceras, säkerligen på grund av den uppmärksamhet som de faktiskt får.

Gör det schysst

Det är inte nödvändigt att agera på det här sättet som annonsör, snarare är det ganska tragiskt och desperat. Dessa annonser handlar mycket lite idag om själva produkten eller tjänsten, utan rör uteslutande det känsliga ämnen, vilket renderar i mängder av uppmärksamhet som ändå blir synlig – gratis reklam. Det är med andra ord ett rätt avskyvärt sätt att marknadsföra på, men det ledsamma är att de fungerar eftersom att det anspelar på människors benägenhet att mer eller mindre kränkas av det som visas upp i marknadsföringen. Det är ett fult knep som tidigare användes helt seriöst, men det är en annan värld vi lever i idag.

Det går dock att göra det schysst, oavsett om man säljer kläder eller köksluckor. Det handlar i grund och botten om att leverera kvalité i det man säljer, och framför allt på sättet man gör det. Genom att skapa denna goda inställning och känsla till företaget och produkten så kommer det i slutändan betyda att det pratas i goda ordalag om det. Det är ett mervärde som betyder mer än den kostnadsfria marknadsföring som negativ press innebär – här blir det snarare tal om positiv marknadsföring mouth to mouth.